0

Poradnik dla Klienta

Obowiązek posiadania kasy fiskalnejUlga na zakup kasy fiskalnejNajczęściej zadawane pytaniaJak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnymZagadnienia serwisoweSłownik pojęć fiskalnych 


OBOWIĄZEK POSIADANIA KASY FISKALNEJ
  Kogo dotyczy obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego ?

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem kas fiskalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ewidencjonowanie obrotu

 • Na urządzeniu fiskalnym (kasa fiskalna, drukarka fiskalna) rejestrowana jest każda sprzedaż która realizowana na rzecz osób fizycznych. Osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są rolnikami ryczałtowymi. Oryginał paragonu należy wydać klientowi.

Oryginały i kopie paragonów fiskalnych

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem kas fiskalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Raport dobowy i miesięczny – czym jest i kiedy należy go wykonać

 • W raporcie dobowym zawarte są informacje, będące podstawą do rozliczenia podatkowego. Wykonywany jest na koniec dnia w którym sprzedaż była zarejestrowana lub nie później niż następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży. Raport dobowy nie jest wykonywany jeśli w danym dniu nie było sprzedaży
 • Raport miesięczny lub okresowy zawiera wszystkie raporty dobowe wykonane w danym miesiącu oraz ich podsumowanie. Raport za dany miesiąc należy wykonać do 25 dnia następnego miesiąca np.: raport za miesiąc styczeń wykonany powinien zostać najpóźniej do dnia 25 lutego.

Obowiązek wykonywania przeglądów okresowych

 • Posiadając kasę lub drukarkę fiskalną obowiązkowo należy wykonywać przeglądy techniczne nie rzadziej niż co 24 miesiące. Przegląd ten należy zgłosić do firmy prowadzącej obsługę serwisową urządzenia. Dane kontaktowe firmy znajdują się w książce serwisowej kasy. Serwisant po wykonaniu przeglądu musi zamieścić wpis w książce serwisowej kasy rejestrującej, która powinna być przechowywana w miejscu zainstalowania urządzenia.

ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ
  Jakie trzeba spełnić warunki, żeby otrzymać zwrot za zakup kasy fiskalnej ?


 • Aby mieć prawo do otrzymania ulgi za zakup kasy fiskalnej, należy przed rozpoczęciem ewidencjonowania i fiskalizacją powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego (US) o wszystkich instalowanych urządzeniach. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie w wymaganym terminie fiskalizacji. Następnie w ciągu 7 dni od fiskalizacji serwis i użytkownik składają do właściwego US wypełniony formularz zgłoszenia kasy. Oba formularze (serwisowy i użytkownika) dołączane są do urządzenia. Gdy powyższe warunki zostaną spełnione należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury za zakup kasy, wraz z dowodem zapłaty. Po wykonaniu wspomnianych czynności można rozliczyć wydatek. Odliczenie należy się podatnikom którzy kupują urządzenie fiskalne po raz pierwszy

W jakich sytuacjach podatnik musi zwrócić ulgę ?

 • Istnieją przypadki w których otrzymaną ulgę na zakup kasy fiskalnej należy zwrócić. W przypadku gdy podatnik nie dopełnił wszystkich obowiązków przed i po fiskalizacji lub nie rozpoczął ewidencji sprzedaży na kasie w obowiązującym go terminie. Należy pamiętać, że w ciągu trzech lat od fiskalizacji (rozpoczęcia ewidencji na kasie) należy spełnić poniższe warunki: 1. terminowo zgłaszać urządzenie do obowiązkowych przeglądów technicznych
 2. nie wolno w tym okresie zaprzestać prowadzenia działalności, ogłosić likwidację lub upadłość firmy.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  Jak zarejestrować na kasie sytuację, kiedy klient posiadając paragon potwierdzający transakcje zakupu chce zwrócić zakupiony towar ? 
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasada działania kas rejestrujących nie przewiduje zwrotów, czy też anulowania zakończonego paragonu. W przypadku zwrotu towaru przez klienta możliwa jest tylko korekta ręczna w dokumentacji księgowej. Szczegóły takiej operacji opisuje rozporządzenie ministra finansów z dnia14 marca 2013 roku (§3 ust.4). Czy kasy z oferty Elex obsługują walutę Euro ? • Obsługę Euro jak i inne rodzaje walut, posiada każde urządzenie fiskalne z bieżącej oferty Elex. Realizuje się to na kasie przez zmianę formy płatności np: na walutę, kartę itp. Programowanie form płatność można wykonąć samodzielnie w menu kasy. W przypadku wprowadzenia do obiegu jednostki monetarnej Euro (zmiana waluty ewidencyjnej), użytkownik będzie mógł samodzielnie lub przy pomocy autoryzowanego serwisu dokonać odpowiedniej zmiany środka płatności w kasie rejestrującej. Dodatkowo jest możliwość zaprogramowania takaie zmiany z wyprzedzeniem podając datę, kiedy ma zmiana nastąpić, a kasa wykona ją już automatycznie.W jaki sposób uzyskać kopie wydruków z kasy wyposażonej w kopię elektroniczną ?
 • Kopie wszystkich wydruków można uzyskać poprzez wywołanie funkcji w menu kasy: „Kopia elektroniczna”. Dokumenty zakończone raportem dobowym są dostępne w pozycji: „Zawartość IND”, zaś przed raportem przechowywane są w folderze: „Zawartość pamięci podręcznej”. Filtrowanie wydruków dostępne jest według typu wydruku, zakresu dat i zakresu numerów.Zmiana czasu zimowy – letni, aktualizacja czasu w kasach • żytkownik może samodzielnie dokonać aktualizacji wskazań zegara w kasach i drukarkach fiskalnych. Czynność musi być poprzedzona wydrukiem raportu dobowego. Maksymalna wartość zmiany ustawień zegara to: +/- 2 godziny. Zmiany takiej można dokonać tylko jeden raz po wykonaniu każdego raportu dobowego. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem.Kasa czy drukarka fiskalna - różnice
 • Kasa fiskalna jest kompletnym systemem do rejestrowania sprzedaży, który może pracować samodzielnie. Baza towarów i usług (PLU) znajduje się wewnątrz urządzenia, a sprzedaż realizowana jest bezpośrenio na kasie bez udziału zewnętrznego systemu sprzedażowego. Drukarka fiskalna zawsze współpracuje z zewnętrznym systemem sprzedażowo-rozliczeniowym tj. np. z komputerem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie. Sprzedaż rejestrowana jest zawsze za pomocą zewnetrznego porgramu sprzedazowego. Warto zwrócić uwagę, że kasy również można połączyć z programem sprzedażowo- magazynowym.Wybór urządzeń peryferyjnych

 • Do kasy fiskalnej można podłączyć urządzenia peryferyjne takie jak np. skanery, wagi, czy czytniki kodów. W przypadku drukarek fiskalnych wyposażonych w port Ethernet dzięki usłudze tunelowania portów COM , urządzeniami peryferyjnymi, podłączonymi bezpośrednio do drukarki, można w bardzo wygodny sposób sterować z poziomu komputera. Kasy i drukarki współpracują z szufladami kasjerskimi i w związku z tym warto również zwrócić uwagę na kompatybilność z interfejsami napięciowymi dostępnych na rynku szuflad tj: 6V, 12V, 18V, oraz 24V.

Wybór urządzenia fiskalnego, a charakter prowadzonego biznesu ?
 • Gabinety lekarskie, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne,  kancelarie prawne, szkoły jazdy: Jeżeli natężenie sprzedaży jest niewielkie, a paragony wystawiane są w placówce to doskonałe sprawdzą się małe urządzenia fiskalne.

 • Parkingi, handel bazarowy, handel obwoźny: Jeżeli natężenie sprzedaży jest niewielkie, a paragony wystawiane są w terenie lub u klienta, to doskonałe sprawdzą się mobilne urządzenia fiskalne.

 • Kioski, małe sklepy pamiątkarskie,  W niewielkich placówkach handlowych zastosowanie znajdują małe i średnie kasy fiskalne.

 • Lokale gastronomiczne, sklepy o dużym natężeniu ruchu, supermarkety Gdy sprzedaż jest duża, najlepiej sprawdzą się kasy systemowe współpracujące z programami sprzedażowo- magazynowymi.

 • Apteki to bardzo wymagające placówki handlowe. Drukarki fiskalne w tego typu miejscach prowadzenia sprzedaży muszą uwzględniać specyfikę sprzedaży, na którą składają się m.in. wycena recept, wycena leku robionego, czy zamówienia na lek recepturowy. 


 
JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z URZĄDZENIEM FISKALNYM ?


 


 


 


Krok 1: Wybór i zakup urządzenia fiskalnego • Wybór urządzenia fiskalnego powinien być przemyślany. Kasy i drukarki poza funkcją fiskalną wspomagają zarządzanie placówką handlową. Skontaktuj się z naszym oddziałem Elex, nasi specjaliści dobiorą urządzenie odpowiednie do Twoich potrzeb. Krok 2: Zaprogramowanie i konfiguracja urządzenia • Kolejnym etapem jest zaprogramowanie i skonfigurowanie urządzenia. Pomoże nam w tym Serwisant. Udzielone przez niego instrukcje ułatwią sprawną i szybką obsługę klientów oraz prawidłową sprawozdawczość, potrzebną dla kontroli skarbowej lub podatkowej.Krok 3: Fiskalizacja • Fiskalizacja to etap, w którym nieodwracalnie uaktywnia się pamięć fiskalną. Operację fiskalizacji przeprowadza uprawniony do tego pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację producenta bądź dystrybutora kas i drukarek fiskalnych. Od tej pory w pamięci fiskalnej będą zapisywane wszystkie operacje dokonywane w urządzeniu. Krok 4: Zgłoszenie urządzenia do Urzędu Skarbowego
 • W przypadku kas online dzieje się to automatycznie i nie ma obowiązku zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego. Wystarczy, że użytkownik kasy online zapewni sobie pomoc serwisanta przy fiskalizacji i dostęp do sieci internetowej, która umożliwi przesłanie danych pomiędzy kasą online, a Centralnym Repozytorium Kas („CRK”). Kasa online przekazuje CRK dane o sobie i o właścicielu kasy, otrzymując zwrotnie przydzielony numer ewidencyjny

 • Użytkownicy kas tradycyjnych nadal mają obowiązki zgłoszeniowe, ale w okrojonym zakresie – nie muszą już składać do urzędu skarbowego zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Aktualny pozostaje obowiązek zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego danych dotyczących kasy po dokonanej fiskalizacji, czyli rejestracja kasy. W ciągu siedmiu dni od fiskalizacji należy zarejestrować urządzenie w Urzędzie Skarbowym (odpowiedni druk jest dostarczony razem z kasą). Następnie Urząd nadaje numer ewidencyjny urządzenia i pisemnie powiadamia o tym podatnika. 
 


ZAGADNIENIA SERWISOWE

  Na czym polega fiskalizacja kasy ?
 • Fiskalizacja jest jednorazową i nieodwracalną operacją polegającą na trwałym zapisie numeru NIP podatnika w pamięci fiskalnej. Fiskalizacja powoduje przełączenie kasy w tryb fiskalny, w którym raporty dobowe, zawierające sprzedaż dzienną, zapisują się do pamięci fiskalnej. Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant na wniosek użytkownika kasy. Przeprowadzoną fiskalizację należy w ciągu 7 dni zgłosić do właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego w przypadku kas offline. W przypadku kas online dzieje się to automatycznie i nie ma obowiązku zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego.SŁOWNIK POJĘĆ FISKALNYCH

  Kasa rejestrująca
 • Urządzenie elektroniczne ewidencjonujące i rejestrujące w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi. PTU (ang. VAT) • Podatek od Towarów i Usług. W urządzeniach fiskalnych stawki podatkowe są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy podczas fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie użytkowania kasy (maksimum 30 razy). Fiskalizacja
 • Jest to proces nieodwracalny, polegający na przełączeniu kasy z trybu niefiskalnego w tryb fiskalny. W procesie tym przedstawiciel autoryzowanego serwisu kasy wprowadza do jej pamięci dostarczone przez użytkownika następujące dane: stawki PTU, nagłówek kasy (nazwę i adres siedziby firmy , miejsce instalacji kasy), NIP 

Raport dobowy • Raport dobowy jest podstawowym fiskalnym raportem rozliczeniowym, który należy wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego. Raport okresowy • Raport okresowy umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym przedziale czasu. Specjalna forma tego raportu - fiskalny raport okresowy miesięczny - zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w danym miesiącu oraz podsumowanie tych raportów. Obrót • Obrót to suma brutto paragonów (niezależnie od rodzaju form płatności. Opakowania zwrotne nie są wliczane do obrotu). Utarg • Utarg to suma brutto paragonów fiskalnych (obrót) płaconych gotówką i kwot wynikających z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjęcia i zwroty). Stan kasy • Stan kasy to ilość gotówki w kasie, która wynika ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć i zwrotów opakowań zwrotnych rozliczanych gotówką oraz wpłat i wypłat z kasy. Totalizery • Totalizery - Wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A...G), liczbie wystawionych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów itp. Totalizery są zerowane po wykonaniu raportu dobowego. Numer ewidencyjny kasy • Numer ewidencyjny kasy to numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy. 


Nie zapomnij zobaczyć

Copyright 2023 Elex

Zobacz rownież tutaj

instagramfacebook