0

CenCert Nowy Podpis elektroniczny

Zestaw podpisu elektronicznego obejmuje:

  • Kwalifikowany certyfikat podpisu
  • Kartę procesorową posiadającą certyfikat bezpieczeństwa QSCD zgodnie z eIDAS
  • Aplikację PEM-HEART SIGNATUR do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego oraz biblioteki (PKCS#11, CSP)
  • Niniejszy produkt wymaga potwierdzenia tożsamości przez Inspektora CenCert

Skonfiguruj własną wersję produktu

Akcesoria

Okres ważności

Cena netto wybranego wariantu:219,00
Ilość
Do darmowej wysyłki brakuje: 1700,00
Dostępność towaru (dni): 100
Czas wysyłki: 48h
Cena netto: 219,00
Cena brutto: 269,37
Ilość

Podpis elektroniczny i jego zastosowanie:

Kwalifikowany podpis elektroniczny CenCert to łatwe i szybkie narzędzie do podpisywania dokumentów i umów. Podpis elektroniczny ma formalną i pełną moc prawną jak podpis własnoręczny. Warto przyjrzeć się gdzie jak wygląda podpis elektroniczny i jakie jest jego zastosowanie

E-podpis ma bardzo szerokie zastosowania, które regularnie są poszerzane. Staje się tak między innymi poprzez kolejne wdrażane w polskim prawie ustawy, wymagające od coraz większej grupy użytkowników, w tym przedsiębiorców, uwierzytelniania podpisem elektronicznym.

Już teraz e-podpis jest obligatoryjnym narzędziem podczas wysyłania sprawozdań do KRS lub, tak jak w przypadku branży aptekarskiej, przekazywania danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ponadto, Użytkownicy coraz częściej wykorzystują go do składania deklaracji w ZUS, podpisywania faktur, wszelkich dokumentów biznesowych, a nawet do udziału w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych. Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można rejestrować dane w UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych), przesyłać dane do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowych), a także kontaktować się z Urzędami Administracji Publicznej.

Do wydania certyfikatu do podpisu kwalifikowanego niezbędne są następujące dokumenty:

Dokument potwierdzający tożsamość: ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, karta pobytu) wydany przez Polskę lub inny kraj Unii Europejskiej albo ważny paszport (wydany w dowolnym kraju).

  • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer PESEL, dokument tożsamości musi zawierać numer PESEL lub przy potwierdzeniu tożsamości należy okazać dowód nadania numeru PESEL (w oryginale, zdjęcie dokumentu nie jest wystarczające)
  • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer dokumentu tożsamości (zamiast numeru PESEL), na spotkaniu z naszym Inspektorem ds. rejestracji trzeba okazać ten konkretny, ważny dokument tożsamości
  • przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer NIP (zamiast numeru PESEL): oryginał nadania numeru NIP dla osoby fizycznej, dla której wystawiany jest certyfikat (oryginał dokumentu do wglądu, kopia do akt)
  • przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane jakieś dane w polu “Pozycja zawodowa”: dokument potwierdzający określone uprawnienia (w zależności od rodzaju wprowadzonych danych – np. prawo wykonywania danego zawodu regulowanego, upoważnienie do wystawiania legitymacji studenckich, upoważnienie firmy do wpisania danego stanowiska, dyplom nadania tytułu naukowego itd.)
  • przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane dane organizacji: Upoważnienie do otrzymania certyfikatu z danymi organizacji, podpisane przez osobę uprawnioną. Upoważnienie nie jest wymagane, jeśli uprawnienie danej osoby wynika z rejestru KRS/CEiDG albo ustawy (w przypadku organów administracji).
  • przypadku skorzystania ze zniżki za odnowienie certyfikatu (patrz odnowienie certyfikatu) i NIE jest to certyfikat Cencert: dokumenty potwierdzające prawo do zakupu certyfikatu w cenie odnowienia (np. umowa z wystawcą poprzedniego certyfikatu kwalifikowanego, protokół odbioru zaweirający daty i dane osobowe itd.)

Parametry dodatkowe:

Obcinacz papieru:
nd
Brak załączonych plików

podpis_elektroniczny_jedz

PODPIS ELEKTRONICZNY DO JEDZ

Sprawdź jak wykorzystać podpis kwalifikowany w Jednolitym Europejskich Dokumencie Zamówienia (JEDZ).

 

 

 

podpis_elektroniczny_jpk

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Sprawdź informacje o danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

 

 

podpis elektroniczny KRS

SPRAWOZDANIA FINANSOWE DO KRS

Informacje dotyczące składania sprawozdań finansowych do KRS z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

 

 

 

podpis elektroniczny edeklaracje

E-DEKLARACJE

Elektroniczny podpis kwalifikowany w e-Deklaracjach. Sprawdź zastosowanie podpisu elektronicznego.

 

 

 

podpis elektroniczny przetargi aukcje

PRZETARGI I AUKCJE ELEKTRONICZNE

W celu rejestracji i identyfikacji wykonawców można stosować kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

 

 

podpis elektroniczny apteki

APTEKI

Przekazywanie danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

 

 

podpis elektroniczny GIIF

GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wdrożył system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF (www.mf.gov.pl). Przesyłane dane muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

GEODEZJA

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego każda dokumentacja powstająca w wyniku prac branży geodezyjnej docelowo powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

Wystawiane zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym.

 

 

 

podpis elektroniczny ZUS

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W kontaktach z ZUS można wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny i kwalifikowane certyfikaty na potrzeby obsługi programu Płatnik.

 

 

 

podpis elektroniczny dokumentacja medyczna

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Najlepszym sposobem na zapewnienie integralności dokumentu elektronicznego, a także identyfikacji osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

 

 

BUDOWNICTWO

Od 1 lipca 2021 roku budownictwo przekroczyło kolejny etap cyfryzacji. Jest szybciej, łatwiej, bez ton akt, ich drukowania, czy bindowania; jest więc także bardziej „eko”. Za wdrażanie cyfryzacji w budownictwie odpowiada Generalny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

 

 

podpis elektroniczny tarcza

TARCZA 6.0

Skorzystaj z tarczy antykryzysowej 6.0 i złóż wniosek z podpisem elektronicznym.

 

Rekomendowane urządzenia

Czytnik “token” – do kart procesorowych formatu SIM
Cena brutto
98,40 zł
Cena netto
80,00 zł
Czytnik “standard” – do kart procesorowych
Cena brutto
98,40 zł
Cena netto
80,00 zł

Nie zapomnij zobaczyć

Copyright 2023 Elex

Zobacz rownież tutaj

instagramfacebook